Duurzaam

Met oog voor de toekomst

Carpe Diem is een duurzaam adviesbureau. Wij gaan bewust om met energie en de omgeving, we willen dat de wereld voor iedereen mooi is en blijft.

Dáárom maken we zoveel mogelijk gebruik van duurzame energievoorzieningen: onze kantoorlocatie is voorzien van zonnepanelen.

Dáárom dragen we bij aan goede doelen. Een percentage van onze netto jaaromzet gaat naar verschillende doelen die we steunen. In 2022 zijn dat:

  • KWF, voor onderzoek naar behandeling van kanker én voor betere zorg voor kankerpatiënten;
  • Colsensation, een evenement van Stichting Team Doelbewust uit Roosendaal om geld in te zamelen voor kankergerelateerde goede doelen;
  • Scène 13, die de positieve rol van cultuur in de maatschappij wil bevorderen. Carpe Diem Communicatie stimuleert graag initiatieven van

    van jonge mensen. Onze sponsorbijdrage is een blijk van waardering voor hun inzet en creativiteit.

     

Dáárom zetten we ons persoonlijk in voor goede doelen: Momenteel is dat de lokale KWF-afdeling.

Dáárom worden medewerkers van Carpe Diem gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Zij kiezen jaarlijks naar eigen inzicht een doel waar zij één werkdag aan besteden.