De tijd vliegt. De vier maanden afstudeerstage van ‘onze’ Isabelle Voois zitten er alweer op. We hadden ons geen betere allereerste stagiaire kunnen wensen. Vanaf 18 januari heeft Isabelle zich vol enthousiasme ingezet en onderzoek gedaan naar het imago van het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard. Onze opdrachtgever Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard is verantwoordelijk voor de realisatie van het 96 hectare groot bedrijventerrein inclusief de ontsluiting van de wegen en de aanleg van groene zones.

Isabelle heeft ons enorm geholpen met haar onderzoek naar de communicatieve aspecten rondom de ontwikkelingen op en rond het bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard op de gemeentegrens van Ridderkerk en Barendrecht. Ze heeft niet alleen een optimale communicatiestrategie opgesteld, maar ook adviezen aangereikt voor relatie- en imagoverbetering.

Geen middel heeft ze daarbij ongebruikt gelaten: schriftelijk enquêtes, bronnenonderzoek, persoonlijke gesprekken en fieldresearch maakten haar steeds een stukje wijzer. Met haar heldere rapportage heeft ze een beste prestatie geleverd, want de materie is ingewikkeld, in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving met veel verschillende stakeholders. Carpe Diem Communicatie wenst Isabelle veel succes met het eindgesprek met de afstudeercommissie van Fontys. Wat ons betreft verdien je een dikke voldoende.