Ons werk

Overzicht opdrachten

 

Opdrachtgever

Gemeente Westland

Opdracht

Coördineer de coronacommunicatie

100.000+ gemeente Westland had medio november behoefte aan een coördinator voor de coronacommunicatie. Samen met de werkgroep coronacommunicatie heeft Astrid hier de schouders onder gezet. Er is een campagne ontwikkeld om de nadruk te leggen op positieve momenten in deze moeilijke periode. Ook was er continu aandacht voor maatregelen en mogelijkheden. Halverwege 2021 is deze opdracht verlengd omdat de samenwerking naar beider tevredenheid verliep en er voor de gemeente Westland nog behoefte was aan extra inzet in deze fase van de coronacrisis. Daarnaast zet de gemeente Westland Astrid inmiddels ook in ter ondersteuning van het team bestuursadviseurs.

 

Opdrachtgever

Gemeente Albrandswaard

Opdracht

Adviseur en sparring partner bestuur

Als bestuursadviseur communicatie biedt Astrid advies en uitvoering op het gebied van woordvoering, coronacommunicatie, strategische advisering op bestuurlijke vraagstukken..

Opdrachtgever

Dutch Fresh Port

Opdracht

Ontwikkel en bouw het merk Dutch Fresh Port uit

In opdracht van de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard, een samenwerkingsverband van de gemeente Barendrecht, Ridderkerk en Rotterdam, is onder leiding van Astrid de merkstrategie voor een samenwerking van bedrijventerreinen opgesteld. Dit heeft ze samen met overheden (ook provincie), ondernemers in het gebied, en andere betrokken partijen bereikt. Astrid staat momenteel aan de lat om het merk verder uit te bouwen, samen met het gebiedsteam Dutch Fresh Port en de op het bedrijventerrein gevestigde ondernemers. Samen met het team van Carpe Diem Communicatie verzorgt zij het jaarlijkse netwerkcongres, de nieuwsbrief en website. Daarnaast zorgt ze voor intensieve communicatie op de thema’s duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid.

Opdrachtgever

Gymnasium Juvenaat H. Hart, Bergen op Zoom

Opdracht

vernieuwing strategie leerlingenwerving

“Trots zijn op je organisatie is dé basis om met een goed verhaal nieuwe leerlingen enthousiast te maken”

Astrid: Aan de hand van twee bijeenkomsten met leerkrachten, leerlingen en ouders hebben we het verhaal van het Juvenaat in een aantal zinnen samengevat. Dit verhaal hebben we helpen communiceren via onder andere persberichten, Facebook, Instagram en voorlichtingsbijeenkomsten. Daarnaast hebben we het Juvenaat bewust gemaakt van de kansen die er liggen op het gebied van publiciteit en het uitstralen van de trots die leerkrachten, leerlingen en ouders voelen als het Juvenaat ter sprake komt. Een contentkalender helpt de leerkrachten nu tijdig en doelgroepgericht te communiceren via passende media.

Opdrachtgever

gemeente Amsterdam/ Metro en Tram – programma AWA

Opdracht

strategisch communicatiemanager 

“Partijen verbinden, stevig adviseren en gedrag beïnvloeden”

Astrid: Tussen 2019 en 2025 pakt de gemeente Amsterdam vijf tunnels die het autoverkeer naar en van de binnenstad leiden aan. Dit grote project heeft directe gevolgen voor de bereikbaarheid van Amsterdam en vraagt het nodige geduld en begrip van automobilisten, bewoners en ondernemers. Als communicatiestrateeg was Astrid betrokken bij de vertaling van de communicatiestrategie naar interne en externe communicatiemiddelen om de werkzaamheden bij de doelgroepen onder de aandacht te brengen. Astrid’s bekendheid met de werkwijze tijdens de Noord/Zuidlijn kwam hierbij goed van pas, want daar is veel ervaring opgedaan met communicatie over infrastructurele werkzaamheden in een complexe omgeving. 

Opdrachtgever

gemeente Barendrecht

Opdracht

adviseur bestuurscommunicatie en perswoordvoering

“Partijen verbinden, stevig adviseren en de gemeente zichtbaar maken”

Astrid: Als strategisch communicatieadviseur van het college van burgemeester en wethouders adviseer ik en voer uit. Als perswoordvoerder verzorg ik persberichten, onderhoud perscontacten en doe de woordvoering. Ook schrijf ik speeches voor de collegeleden. Als adviseur maak ik kansen en risico’s bij beleid en besluiten zichtbaar, adviseer ik over de strategische communicatieaanpak van hoofddossiers en ondersteun ik het college bij het behalen van de doelen uit het collegeprogramma.

Opdrachtgever

Cornelisland, bedrijventerrein gemeente Ridderkerk

Opdracht

schrijven nieuwsbrief en opmaakbegeleiding (4x per jaar)

“Ingewikkelde onderwerpen vertalen naar heldere verhalen, die de lezers meenemen in de organisatiedoelen”
Aan de hand van interviews met (nieuwe) ondernemers en leden van de ondernemersvereniging schrijven we korte, informatieve artikelen voor de bedrijven op het succesvolle bedrijventerrein Cornelisland. Ook redigeren we plannen voor (bouw)projecten naar heldere tekst voor de nieuwsbrief. We verzamelen beeldmateriaal en begeleiden het uitgeven van de nieuwsbrief van opmaak tot verzending.

Opdrachtgever

Gemeentelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Opdracht

marketing- en communicatieadviseur

“Positie versterken, bekendheid verbreden, aantrekkingskracht vergroten, vindbaarheid verbeteren”
Astrid: Wekelijks ben ik te vinden in de bouwkeet op Dutch Fresh Port. Hier doen ruim honderd agrofood-bedrijven op een duurzame manier verse zaken. En dat moeten er nog meer worden. Ik heb de nieuwe (internationale) marketingstrategie ontwikkeld en adviseer directie en het bestuur rondom communicatie met bedrijven, gemeenten en omwonenden. Samen met betrokken overheden, partners en ondernemers uit het gebied begeleid ik de positionering, bewaak ik het merk en de merkstrategie, inclusief merkboek met logo, huisstijl, fotografie, pay-off en spelregels. Middels de merkstrategie draag ik bij aan de acquisitie van het gebied.

Opdrachtgever

Metro en Tram – gemeente Amsterdam (Noord/Zuid-lijn)

Opdracht

communicatieadviseur kennismanagement

“Zonder draagvlak bij politiek en bewoners kom je nergens.”
Astrid: Metro en Tram werkt projectgewijs aan het metro en tramnetwerk, inclusief de stations. Denk hierbij aan de Noord/Zuidlijn. De organisatie gebruikt kennismanagement om lessen te trekken uit elk project. Ik adviseer over hoe Metro en Tram het beste met de informatie omgaat en over hoe je kennis vastlegt en deelt. Zo heb ik mijn tanden gezet in de opzet van een intranetsite voor kennismanagement, in een overzicht van kennisdragers en in evaluerende rondetafelgesprekken met bestuurders, projectdirecteuren, opdrachtnemers, contractmanagers, bewoners en suppliers.

Opdrachtgever

Gemeentelijke Regeling Jeughulp Rijnmond

Opdracht

adviseur binnen projectgroep Communicatie

“Kijk. Want. Dus. Kijk, dit is er aan de hand. Want, dit veroorzaakt een probleem. Dus, daarom gaan we er dit aan doen.”
Per 1 januari 2018 hanteren vijftien samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond dezelfde resultaatgerichte werkwijze bij jeugdhulp. In de voorbereidende fase heb ik op communicatiegebied veel zaken opgepakt. Denk hierbij aan de ontwikkeling van ondersteunende middelen als factsheets, de organisatie van Factor C-sessies, kernboodschappen formuleren en ondersteuning bij de communicatie over de helpdesk.

Wil je ook betrouwbaar en professioneel advies?

Astrid van Carpe Diem Communicatie wijst jou in de goede richting, creëert overzicht en begeleidt je stap voor stap naar de beste communicatiestrategie.

06-44094639
astrid@carpediemcommunicatie.nl

Kijk ook op onze pagina over Uitvoering.